^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

пријава Кратово 2017

ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОЛОШКИОТ

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ

КРАТОВО 2017 ГОДИНА

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

 

                                               

     

 

Оригинален наслов на филмот:  

______________________________________________________________________________________

Англиски наслов на филмот:

_______________________________________________________________________________________________

должина                      формат

____________             _____________

Јазик на филмот                                                     

_________________________________

Јазик на преводот

_________________________________

Земја и година на производството

___________________________________________________________________________________

Продуцент/институција

___________________________________________________________________________________

Режисер 

___________________________________________________________________________________

Телефон/факс                                                                

______________________________________

Е - маил

______________________________________

Адреса

___________________________________________________________________________________

 

Продуцент:

___________________________________________________________________________________

телефон/факс                                                                    

___________________________________________

Е - маил

___________________________________________

Адреса

________________________________________________________________________________

Истражувач

__________________________________________________________________________________

Сценарио

___________________________________________________________________________________

Камера

___________________________________________________________________________________

Монтажа

_________________________________________________________________________________

Кратка содржина на филмот (на македонски или на англиски)

Филмовите за избор треба да бидат пратени во ДВД формат со англиски преводи на следната адреса:

Македонско етнолошко друштво

Музеј на Македонија

ул. Јосиф Михаиловиќ бр. 7.

1000 Скопје, Македонија

или преку интернет.на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ако ги праќате филмовите преку интернет ве молиме испратете ја и оваа пријава заедно со филмот.

Потпис                                                          Дата

______________________                _______________________

Филмовите да се испратат најдоцна до  30 јуни 2017 година

Фестивалот ќе се одржи од 06 до 08.10.2017 година во Кратово.

 

Информации на:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кои сме ние?

МЕД е здружение на граѓани составено од професионални етнолози, кое има за цел да ја развива, негува и унапредува етнолошката дејност и наука, да презема активности за подигање на стручната подготовка на своите членови, како и остварување на други прашања од заеднички интерес.

Контакт информации

Адреса:
Ќурчиска б.б. (Музеј на Македонија)
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389(0)2-3116-044 локал 27
Факс: +389(0)2-3116-439
Моб: +389(0)75-288-528 
Email: contact@med-mk.org

Фестивал на етнолошки филм

Придружете ни се