^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Invitation EFF Kratovo 2020

Dear friends and colleagues,

Macedonian Ethnological Society announces the ninth edition of the Ethnological Documentary Film Festival Kratovo. Festival will be held in the town of Kratovo, Republic of Macedonia from 01 to 05 October, 2020.

The festival aims to promote visual ethnology/anthropology, to present different approaches to ethnological/amtropological film making, and to animate dialogue between the authors and spectators.
The submissions of documentary films made by ethnologists, anthropologists, professional filmmakers and students of ethnology and anthropology are welcomed.

The length and year of production of the films are not important.

The films for the selection must be submitted online with English subtitles at

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   or on DVD to the following address: 

Macedonian Ethnological Society
Museum of Macedonia
Josif  Mihailovic  7
1000 Skopje
Macedonia


The dead line for the submissions is July 30, 2020.

The festival will provide accommodation during the festival days to the author or the representative of the film (breakfast, lunch or dinner and bed).

 

 

Драги пријатели и колеги,

Македонското етнолошко друштво го најавува деветтото издание на                                    Фестивалот на етнолошкиот документарен филм Кратово што ќе се одржи во градот Кратово, Република Македонија од 01 до 05 октомври, 2020 година.

Фестивалот има за цел да ја промовира визуелната етнологија/антропологија, да претстави различни пристапи кон правењето етнолошки/антрополошки филмови и да го анимира дијалогот меѓу авторите и гледачите.

Пријавите за документарните филмови направени од етнолози, антрополози, професионални режисери и студенти од етнологија и антропологија се добредојдени.

Должината и годината на производство на филмовите не се важни.

Филмовите за селекција мора да бидат доставени преку интернет со преводи на англиски јазик на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или на ДВД на следната адреса:

Македонско етнолошко друштво

Музеј на Македонија

Јосиф Михаиловиќ 7

1000 Скопје

Македонија

Рок за пријавување е 30 јули 2020 година.

Фестивалот, на авторот или претставникот на филмот ќе обезбеди сместување во текот на фестивалските денови (сместување, појадок и ручек или вечера).

Кои сме ние?

МЕД е здружение на граѓани составено од професионални етнолози, кое има за цел да ја развива, негува и унапредува етнолошката дејност и наука, да презема активности за подигање на стручната подготовка на своите членови, како и остварување на други прашања од заеднички интерес.

Контакт информации

Адреса:
Ќурчиска б.б. (Музеј на Македонија)
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389(0)2-3116-044 локал 27
Факс: +389(0)2-3116-439
Моб: +389(0)75-288-528 
Email: contact@med-mk.org

Фестивал на етнолошки филм

Придружете ни се