^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Годишно собрание за 2015 година

Согласно со чл. 18 од Статутот на Македонското етнолошко друштво, Претседателството на МЕД на својата седница одржата на 3.4.2015 год. донесе Одлука за свикување на Годишно собрание на 28.4.2015 год. (вторник) во 11.00 часот, во просториите на Музејот на Македонија, со следниов

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Извештај за активностите на МЕД во периодот од мај 2014 до април 2015 година

      2. Извештај на надзорниот одбор за изминатата година

      3. Усвојување на Предлог-годишната програма за престојниот едногодишен период

      4. Разно

 

Скопје, 18.4.2015 год.                                              Претседател

                                                                        д-р Зоранчо Малинов

Годишно собрание за 2011 година

Согласно чл. 18 од Статутот на Македонското Етнолошко Друштво, Претседателството на МЕД на својата седница одржана на 15.03.2011 год. донесе Одлука за свикување на Годишно Собрание на 29.03.2011 год. (вторник) во 11.30 часот, во просториите на Музеј на Македонија, со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 • 1. Усвојување на Записникот од претходното Годишно Собрание;
 • 2. Извештај за активностите на МЕД во периодот од март 2010 - март 2011 год.;
 • 3. Извештај на Надзорниот одбор за изминатата година;
 • 4. Годишна Програма за претстојниот едногодишен период;
 • 5. Усвојување на новиот Статут на МЕД, согласно новиот Закон за здруженија и фондациии;
 • 6. Разно

 

Претседател
д-р Зоранчо Малинов

Скопје, 21.03.2011 год.

 

Годишно собрание за 2010 година

Последното Годишно Собрание на МЕД се одржа на 16.03.2010 година во просториите на Музејот на Македонија. На Собранието присуствуваа 34 членови на Друштвото, и покрај усвојувањето на Извештајот на Претседателството за работата во 2009 година и Годишната програма за 2011 година, беше донесена и Одлука за зголемување на годишната членарина од 300 на 500 денари.

Годишното собрание за 2011 година ќе се одржи кон крајот на март или почетокот на април.

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia